• La solució en l’àmbit de la salut pública

 • COMPROMÍS ECOLÒGIC

  PRODUCTES SENSE FORMOLDEHID

 • Oferim serveis:

  Obres i construcció
  Esdeveniments
  Agricultura
  Platges

SERVEIS

Suport sanitari en zones publiques amb o sense conexions

Lloguer de WC  (químics, ó conexió a xarxa de clavegueram ), WC aptes per a persones amb discapacitat física, especialment per als  usuaris de cadires de rodes, Ajuntaments, Bars, Restaurants,

Xiringuitos, esdeveniments puntuals,……

Lloguer de WC (químics, ó conexió a xarxa de clavegueram), WC especials i urinaris  personals, per instal.lar a diferents  pisos d’ alçada i a diferents ubicacions dins les obres.  Rapidesa en la seva utilització, (menys hrs. Laborables perdudes ), més comoditat i higiene.

Suministre en obres de:

Construcció (Tipus D)

Agricultura (Tipus E)

Indústria (Tipus F)

Taula Nº 1 – Usuaris/Cabines WC Segons Norma Espanyola UNE-EN 16194

Nombre d’usuaris

Nombre de Cabines/WC

1 a 10

1

11 a 20

2

Més de 20

Una cabina més per cada 10 usuaris adicionals

Nota: UN WC QUÍMIC PER CADA 10 USUARIS

Lloguer de WC (químics ó conexión a xarxa de clavegueram), per a moments puntuals d’ afluencia de públic, de llarga durada, fixes,……

Lloguer de WC (químics, ó conexió a xarxa de clavegueram), WC aptes per a persones amb discapacitat física, especialment per als usuaris de cadires de rodes, per a concerts de música, festes majors,

Celebracions especials, festes, casaments, batejos,….

Lloguer de WC químics sense conexió a xarxa de desaigüe, per a temporada de recollida de fruita, ó qualsevol altre activitat al camp on es necessiti un WC.

Suministre en obres de:

Construcció (Tipus D)

Agricultura (Tipus E)

Indústria (Tipus F)

Taula Nº 1 – Usuaris/Cabines WC Segons Norma Espanyola UNE-EN 16194

Nombre d’usuaris

Nombre de Cabines/WC

1 a 10

1

11 a 20

2

Més de 20

Una cabina més per cada 10 usuaris adicionals

Nota: UN WC QUÍMIC PER CADA 10 USUARIS

Accedeix a la galeria de productes

PRODUCTES SENSE FORMOLDEHID

Aplicació de seguiment per a tots els serveis

AUTOMATITZACIÓ

Informatització dels procesos realitzats per els operaris d’Alkirent a la entrega, recollida, i manteniment de les cabines wc. elit.

Sincronització amb tots els teus altres dispositius a través de serveis en el núvol

INFORMACIÓ A TEMPS REAL

Automàticament es registrarà en el servidor web i al client, tota la informació referent a cada acció del operari amb la cabina wc, el client tindrà al moment i en temps real tota la información de la cabina wc.

Tens un esdeveniment?

Calculador de sanitaris

Loading...

Nombre de sanitaris per esdeveniments de 6 hores

0

2

4

 6

12

 18

24

 29

 35

 41

 48

 58

 73

 87

 100

 115

 146

 174

 231

 290

 432

 542

Nombre de sanitaris per esdeveniments de 12 hores

0

 3

 5

 7

14

21

28

34

41

48

54

68

85

104

118

136

171

201

271

337

508

633

MES INFO

 • Si es serveix menjar i beguda, el nombre de cabines s’ha d’augmentar a causa d’una major freqüència de fa servir. Es recomana un augment d’almenys el 30%
 • Si el percentatge de dones usuàries supera el 50%, el nombre de cabines s’ha d’augmentar. L’arrendatari i el proveïdor han d’acordar l’augment.
 • Per als usuaris amb cadira de rodes s’ha de subministrar almenys una cabina sanitària amb accés per a cadires de rodes.
 • La ubicació i l’accessibilitat de les cabines sanitàries depenen del tipus d’esdeveniment; l’arrendatari i el proveïdor han d’acordar.
 • Quan es precisi la instal·lació de cabines per a dones i homes per separat, s’han de subministrar instalaaciones adequades per a cada sexe.

Suministre en obres de:

Construcció (Tipus D)

Agricultura (Tipus E)

Indústria (Tipus F)

Taula Nº 1 – Usuaris/Cabines WC Segons Norma Espanyola UNE-EN 16194

Nombre d’usuaris

Nombre de Cabines/WC

1 a 10

1

11 a 20

2

Més de 20

Una cabina més per cada 10 usuaris adicionals

Nota: UN WC QUÍMIC PER CADA 10 USUARIS